dzikabanda.pl

Blog tematyczny o mężczyźnie, sporcie, pracy, serialach, lifestyle

Lifestyle

Import – co to? Definicja i podstawowe informacje

Import – co to? Definicja i podstawowe informacje

W dzisiejszym artykule omówimy temat importu towarów. Dowiemy się, czym dokładnie jest import, jakie są jego procedury oraz jakie są zalety i wady tego procesu. Jeśli interesuje Cię import towarów i chciałbyś dowiedzieć się więcej na ten temat, zapraszam do lektury!

Co to jest import?

Import to zakup towarów lub usług za granicą, mający na celu wykorzystanie ich na rynku krajowym. Przez import możemy rozumieć nabywanie towarów spoza obszaru celnego danego kraju lub wspólnoty. W przypadku krajów należących do Unii Europejskiej, importem jest sprowadzanie dóbr z krajów spoza UE. Warto podkreślić, że zakup towarów w innym kraju członkowskim UE nie jest uznawany za import, lecz za zakup wewnątrzwspólnotowy.

W przypadku importu towarów obowiązują ścisłe procedury celne, które wymagają odpowiednich dokumentów celnych. Dzięki temu służby celne mają pełną kontrolę nad napływem towarów spoza obszaru celnego i mogą sprawować nadzór nad tym procesem.

Procedury celne w imporcie

W imporcie towarów istnieje wiele procedur celnych, które mają na celu ułatwienie i przyspieszenie procesu odprawy celnej. Jedną z ważniejszych procedur jest procedura uproszczona. Procedura uproszczona w imporcie umożliwia rozliczenie VAT w rocznym zeznaniu podatkowym VAT-7 lub VAT-7K, co oznacza, że importer może rozliczyć się z podatku należnego i naliczonego bez konieczności wcześniejszego opłacania podatku do urzędu celnego. Przywilej korzystania z procedury uproszczonej mają czynni podatnicy VAT w Polsce oraz upoważnieni przedsiębiorcy AEO.

Kolejną istotną procedurą jest import równoległy. Import równoległy dotyczy przede wszystkim leków, które mają pozwolenie na dopuszczenie do obrotu zarówno w Polsce, jak i w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Import równoległy polega na sprowadzaniu oryginalnych leków z uprawnionych hurtowni farmaceutycznych w Europejskim Obszarze Gospodarczym i ich odsprzedaży w Polsce. Importer równoległy jest odpowiedzialny za przepakowanie leków do opakowań z polskimi oznaczeniami oraz umieszczenie ulotki w języku polskim.

Skąd Polska importuje najczęściej?

Polska importuje najczęściej towary z Chin. Import z Chin – na przykład za pomocą pośrednika Discolm https://www.discolm.pl/ – zyskuje coraz większą popularność ze względu na fakt, że Chiny są światową potęgą produkcyjną. W Chinach znajduje się wiele fabryk specjalizujących się w produkcji różnego rodzaju towarów dla różnych branż. Chińskie towary są chętnie sprowadzane do Polski ze względu na ich przystępne ceny, dobrą jakość, ogromny wybór i różnorodność. W Chinach można znaleźć praktycznie wszystko, od elektroniki, maszyn i narzędzi, po materiały budowlane, opakowania, pojazdy i części motoryzacyjne, produkty chemiczne, produkty dla zwierząt, sprzęt medyczny, wyroby gumowe, skórzane i metalowe, żywność, a także akcesoria kuchenne.

Zalety importu towarów

Import towarów ma wiele zalet i pozytywnych skutków dla gospodarki i przedsiębiorstw. Oto kilka głównych zalet importu:

 • Wzrost ekonomiczny: Import towarów sprzyja wzrostowi gospodarczemu i osiąganiu wyższego poziomu dobrobytu dla państw zaangażowanych w ten proces.
 • Regulacje prawne: Import jest procesem uregulowanym przepisami prawnymi i konwencjami, które chronią interesy obu stron transakcji.
 • Dopasowanie produkcji: Import umożliwia elastyczne dostosowanie produkcji do zmieniających się preferencji klientów i inwestorów.
 • Obniżenie cen: Import często prowadzi do obniżenia cen towarów na rynku krajowym, co korzystnie wpływa na konsumentów.
 • Obniżenie kosztów produkcji: Importowanie towarów pozwala na obniżenie kosztów produkcji poprzez dopasowanie popytu do podaży.
 • Dostęp do niedostępnych towarów: Import umożliwia sprowadzanie towarów, których produkcja w kraju byłaby nieopłacalna ze względu na koszty lub wydajność pracy.
 • Różnorodność transportu: Import daje możliwość wyboru różnych środków transportu, takich jak transport lotniczy, morski i kolejowy, co ułatwia logistykę i dostarczanie towarów.

Wady importu towarów

Import towarów ma również pewne wady i negatywne skutki, które warto wziąć pod uwagę. Oto kilka głównych wad importu:

 • Ograniczenia importowe: Istnieją pewne ograniczenia i przeszkody w imporcie, takie jak kontrole celne, wymogi prawne i cła, które mogą utrudnić proces importu.
 • Możliwość dyskryminacji: Praktyki celne i stosowanie ceł mogą prowadzić do dyskryminacji partnerów zagranicznych i utrudniać handel międzynarodowy.
 • Wymogi prawne: Import towarów wiąże się z koniecznością spełnienia różnych wymogów prawnych, takich jak posiadanie odpowiedniej dokumentacji, certyfikatów zgodności i numerów identyfikacyjnych.
 • Wzrost cen krajowych: Importowane towary mogą prowadzić do wzrostu cen krajowych, co może obciążać ostatecznych nabywców.

Wniosek

Import towarów jest nieodłączną częścią dzisiejszej gospodarki. Dzięki importowi kraje mają dostęp do różnorodnych towarów, które są niedostępne lub trudne do wytworzenia w kraju. Import towarów ma wiele zalet, takich jak wzrost ekonomiczny, obniżenie cen i kosztów produkcji, oraz możliwość dostępu do niedostępnych towarów. Jednak należy również pamiętać o wadach importu, takich jak ograniczenia importowe, możliwość dyskryminacji i wzrost cen krajowych. Warto zatem dokładnie zapoznać się z procedurami importowymi i przepisami prawnymi, aby skutecznie korzystać z importu towarów.

Udostępnij